Macera

Kurabiye Yarışı 2009 – Cookie Race 2009

Bir yarış daha başlıyor. Bu sefer takım arkadaşım aynı zamanda iş arkadaşım Gökben Utkun. Zıkkım 1 isimli takımız ikiye bölünüp çiftler kategorisine girmemiz ile oluşturduğumuz 2 takım’dan biri. Diğerinde ise Ahmet ve Muna var. Orta parkur’da mücadelemizi vereceğiz. Yarış hakkında bilgiler aşağıda…

Another race had begun. This time, my teammate was Gökben Utkun who is also my colleague. We were divided into two separate teams; one of our teams was Zıkkım 1 and the other was in the couples categorization. In the team comprised of couples, we were teammates with Ahmet and Muna. We were going to race in the middle racecourse.  Information about the race is below…

kurabiye09

ZIKKIM1

Bugüne kadar katıldığımız tüm yarışların detayları

The details of all the races we have attended so far

https://www.geziyorum.net/belgrad-ormani-antreman/
https://www.geziyorum.net/salomon-triton-adalar-macera-yaris-raporu/
https://www.geziyorum.net/kurabiye-macera-yarisi-basliyor/
https://www.geziyorum.net/team-zikkim.html
https://www.geziyorum.net/team-zikkim-yarisi-bitirdi.html
https://www.geziyorum.net/teamtouaregturk-columbia-titanium-cup.html
https://www.geziyorum.net/aydos-macera-yarisi-fotolari.html

Macera Akademisi Yarışları 2009  22 Kasım 2009, Pazar

Kurabiye Macera Yarışı Belgrad Ormanı ve Çevresi

Buluşma Yeri ve Ana Kamp:

Kurabiye yarışının yarışma merkezi, teknik toplantı çıkış ve varış noktası;

Kurtkemeri Mesire Yeri. Ulaşım krokisi için tıklayınız.

 

Adventure Academy Races on Sunday, 22nd November, 2009

Cookie Adventure Race, the Belgrade Forest and Its Surrounding

The Meeting Place and Main Camp:

The headquarters of Cookie Race, the start and finish points, a technical meeting;

Kurtkemeri Mesire Place, Click here for its transportation map.


Kısa Açıklama:

Kurabiye Yarışı, birkaç doğa sporu disiplinini beraber kullanmayı gerektiren bir macera yarışıdır. İki kişilik takımlar halinde katılan yarışmacılar belirli bir merkezden yarışmaya başlar, ziyaret edilmesi zorunlu ara kontrol noktalarını o etapta yapılması zorunlu olan spor disiplini ile dolaşarak varışa ulaşırlar. İki zorunlu nokta arasında ellerindeki haritayı kullanarak istedikleri gibi dolaşabilirler. Koşma, bisiklet(macera koşusu’nda yok), ip geçişleri, tırmanış ve ip inişi, zeka oyunları yani bol bol macera imkanı yaşarlar. Sadece rakipleriyle değil, kendi sınır ve sinirleri ile mücadele ederler…eğlenirler!

Neden Kurabiye Yarışı? Teneke madalyadan fazlası için yarışmak isteyenler için lezzetli kurabiye madalyalar..

Gelişmeleri ve duyuruları daha hızlı ve ayrıntılı takip etmek isteyenler
mayaris-subscribe@yahoogroups.com adresine boş bir mesaj yazarak MAYARIS haberleşme grubuna üye olabilir.

Brief Explanation:

Cookie race is an adventure race that requires practicing a few outdoor sports. Racers form Two-person teams and start the race from a specific point. Then, they reach the finish (point) after getting to the checkpoints that must be visited with the sports discipline to be practiced at a particular stage. Between two must-visit points, the racers can take a path according to the map in hand. Running, cycling (it is not available in Adventure Run), rope crossing, climbing and rope descent, intelligence games; so many opportunities to live adventure. Not only will they struggle with competitors/rivals but also with their own limits and nerves… they have fun though!

Why Cookie Race? Those who want to compete for more than tin medals have delicious cookie medals…

Those who want to follow events and announcements faster and in a more detailed way can join MAYARIS communication group by writing a blank message to mayaris-subscribe@yahoogroups.com

YARIŞ DETAYLARI

Kategoriler:

Uzun-Zor Parkur

U2 (iki kişilik takımlar): Maksimum 25 takım (50 sporcu), teknik olarak zor ve uzun parkur. Öngörülen bitirme süresi: 5-8 saat, fiziksel olarak güçlü, yarişma tecrübesi olan takımlar.

Orta Parkur

O2 (iki kişilik takımlar) : Antrenmansız tecrübeliler veya antrenmanlı tecrübesizler için, Maksimum 25 takım (50 sporcu), teknik olarak zor ama daha kısa bir parkur. Öngörülen bitirme süresi: 5-8 saat, yarişma tecrübesi olan ama uzun parkurdaki zaman sınırlarına yetişemeyecek takımlar

Kısa-Kolay Parkur

K2 (iki kişilik takımlar): Daha önce yarışmamışlar, antrenmanlı olmayanlar, eğlenmek isteyenler. Bu parkur 15 yaşından büyük gençlerin aileden bir fert ile katılmasına uygundur. Katılım sınırı yok. Öngörülen bitirme süresi: 3-5 saat, düzenli antrenman yapmayan ama FIT, macera sporlari ile tanismak isteyenler.

Macera Koşusu:

MK (iki kişilik takımlar): Bisiklete binmeyen, koşmayı seven, koşu parkurunun kısa ve hafif etaplarla renkli ve eğlenceli olmasını isteyen macera sevenler. 2009 yılında eski kısa parkurumuzun navigasyon yanını kolaylaştırıp, katılımcıların kondüsyonlarına göre kendilerini değişik seviyede zorlayabileceği, çoktan seçmeli bir parkur hazırladık ! Her fiziksel seviyeye uygun, macera sporları ile tanışmak isteyenler. Triatlon, koşu, spor salonu gibi alanlarda tecrübeli olanların yanı sıra baba-oğul spor yapmaya başlamak, masa başı işlerden kaçıp nefes almak için idealdir

NOT:

– Takımlar Bay-Bay, Bay-Bayan, Bayan-Bayan olarak istenilen kombinasyonda oluşturulabilir.

– Yeterli katılım olması durumunda orta parkur takım oluşumuna göre Erkekler ve Karışık (Erkek-Kadın) iki ayrı kategoriye ayrılacaktır.

RACE DETAILS

Categories:

Long-Difficult Lap

U2 (two-person teams): Maximum of 25 teams (50 athletes), technically a difficult and long lap. Predicted finish time: 5-8 hours, physically strong and experienced teams

 

Middle Lap

O2 (two-person teams): those who are experienced, but lack of practice or those who are inexperienced but with a lot of practice, maximum of 25 teams (50 athletes) it is a technically difficult, but a shorter lap. Estimated finish time: 5-8 hours. Teams who have race experiences but who will not manage time in the long lap…

Short-Easy Lap

K2 (two-person teams); those who have never been in a race, who are lack of practice, who want to have fun. 15 years teenagers are eligible to attend this lap with a family member. There is not participation limit. Estimated finish time: 3-5 hours, those who do not practice on a regular basis but who are quite fit and those who want to experience adventure sports.

Adventure Run:

MK (two-person teams): those who are not interested in cycling but like running, who want the running lap to be short and include easy stages, who would like to have fun and seek adventure. In 2009, our former short-track side facilitates navigation of the participants according to their different level of force, we have prepared a multiple choice lap in which partcipants ! Each physical level appropriate, those who want to introduce you to adventure sports. Triathlon, running, sports hall, as well as those experienced in areas such as father-son sports to start, run away from the desk job is ideal for breathing

NOTE:

– According to the combination preferred; male-male, male-female, female-female, teams can be created.

– If there is a satisfiying number of participants, the middle lap will be divided into two seperate categories in accordance with the combination of teams; Men’s and Mixed teams (Men-Women)

PUANLAMA ve PARKUR SİSTEMİ:

Kurabiye Macera Yarışı Puan hesabına göre yapılacak kısa ve hızlı bir macera yarışıdır.

Puanlama sistemini incelemek isteyenler lütfen buraya TIKLAYIN.


 

POINT and LAP SYSTEM

It is a short but fast adventure race that will be organized according to the point system in Cookie Adventure Race.

Those who want to review the point system click here.

Disiplinler:

Dağ bisikleti (yarışmacılar kendi getirir)
Patika Koşu-Trekking
Kano (organizasyon sağlar) -her kategoride olmayabilir
İp inişi-geçişi (organizasyon sağlar)
Harita okuma ve oryantiring (1/25 000)
Sürpriz aktivite ve disiplinler (ileride duyurulacaktır)

Disciplines:

Mountain Bike (Competitors Bring Theirs)
Running- Tracking Trails
Canoe ( organization provides) – there might not be canoe in each category
Rope Landing – Crossing (organization provides)
Map Reading and Orienteering ( 1/25000)
Surprise Activities and Disciplines (will be announced later)

ÖNEMLİ: Yarışma Kasım sonunda gerçekleşeceği için hava koşulları için ekstra hazırlıklı olun. I. Kurabiye yarışı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

IMPORTANT: The race will take place at the end of November, so be prepared for the weather conditions. Click here to learn about cookie race.

Ödüller:
22 Kasım Pazar günü akşam üstü bir ödül töreni yapılır.
Her katılımcı için bir sertifika hazırlanır, her kategoride dereceye girenlere madalya verilir.

Awards:
An award ceremony is going to be held on Sunday, November 22.
A certificate will be prepared for each participant, and a medal will be given to racers from each category who have done well.

Ücret ve Kayıt:

Katılım ücretlidir.Kayıtlar 15 Ekim’de başlar. İnternetten veya erken kayıt noktalarında ödemesi yapılan başvurular erken kayıt olarak kabul edilir. 15 Kasım’a kadar yapılacak erken kayıtlar indirimlidir.

Fees and Registration:

Participation is being charged.Registrations will begin on October 15. If you pay the participation fee on the Internet or in the early registration branches, then you are considered to be an early register, so you can take advantage from discounts that will last till November 15.

Yarış Katılım Ücretleri:

Erken Kayıt (15 Ekim – 15 Kasım) Uzun ve Orta 45TL, Kısa ve Macera Koşusu 30TL kişi başı
Geç Kayıt (16 Kasım-20 Kasım) Uzun ve Orta 65TL, Kısa ve Macera Koşusu 45TL kişi başı
Yarış Günü Kayıt(21-22 Kasım) 100 YTL/kişi, 200 YTL/takım

Race Registration Fee:

Early Registration (Oct.15 to Nov. 15) Long and Medium-45TL, Short and Adventure Run-30TL per person
Late Registration (Nov. 16 to Nov. 20) Long and Medium-65TL, Short and Adventure Run-45TL per person
Race Day Registration (Nov. 21-22) 100 YTL / person, 200 YTL / team

İnternet Kayıt:

Yarışmacının katılım formunu ve kayıt ücretlerine ait banka dekontunu yaris@maceraakademisi.com adresine göndermesi gerekmektedir. Banka dekontu üzerinde yarışmacının adı soyadı ve “Kurabiye Macera Yarışı 09”ibaresi bulunmak zorundadır. Katılım formu ve banka dekontu ulaştıktan sonra Macera Akademisi kayıtı onaylar. Macera Akademisi tarafından onayı yapılmamış kayıtlar geçersizdir. Yarışmacılar, yarışma öncesi kayıt evraklarının asıllarını Kayıt Masası’na sunmak zorundadırlar.

Internet Registration:

Racers must send their participation form and bank receipt for the registration fee to yaris@maceraakademisi.com. Surname and name of racers as well as “Cookie Adventure Race 09” inscription have to be stated on bank receipt. After registration form and bank receipt have arrived Adventure Academy confirms their registration. Registrations without the confirmation of the Academy of Adventure are invalid. Racers has to submit the required registration documents to the Registration Desk before the race.

Tags: Macera Yarışı, Adventure Racing, Macera Akademisi, Adventure Academy, Kurabiye Yarışı, Cookie Race


Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı