Diğer Ülkeler

Medina Azahara

Medina Azahara muhteşem şehir demek. Gerçekten  900’lü yıllarda Abdurrahman III el Nasir‘ın yaptırdığı Cordoba şehri yakınlarında İspanya (Endülüs)’de. Endülüs’teki o yıllardaki yerleşim merkezinin kalıntılarını yağmurlu bir günde geziyoruz.

Medina Azahara means “amazing city”. It really was in Andalusia where Abdurrahman III el Nasır got made at 900’s in near Cordoba city. We visited those wrecks from the times in a rainy day.

Sırtı dağlara verilmiş çok büyük bir yerleşim. İber Yarım Adası‘nın o zamanki en büyük hatta tanınmayan baş şehirlerinden.

It is really a big settlement that is leaned against the mountains being the leading cities of Iber half-island then. 

İçerisinde resepsiyon alanları, camileri, yönetim ve hükümet binaları, bahçeler ve hamamlar barındırmakta.

There are reception areas, mosques, management and government buildings, gardens and Turkish baths. 

80 yıl yerleşime açık kalmış. M.S. 936 ve 940 arasında inşa edilmiş. Abdurrahman kendini halife ilan edince bu şekilde dev bir saray yaptırmaya karar vermiş. O zamanlarda batı Avrupada yapılmış en büyük yerleşim alanı ve şehir.

It was open for settlement for 80 years. It was constructed between 936 and 940 AD. When Abdurrahman claimed himself as caliph, he decided to get built a palace. Back then, it was the biggest settlement place and a city that was made in Europe. 

120 hektar büyüklüğündeki şehrin sadece %10’u şu anda ayakta. Zaman içinde toprak altında kalmış ve 1911 yılından itibaren kazılar ile ortaya tekrar çıkarılmış. Hala Cordoba belediyesine bu alanın biraz dışındaki alana ev yapılmasından ve altında bu tarz arkeolojik alanların ve o dönemden kalma evlerin olmasından dolayı tepkiler var.

10% of the city is surviving today out of 120 hectare space. In time, it was earthed up and it was resurrected with the excavations started at 1911. There are still lots of reactions to the Cordoba Municipal about building houses right off the borders or there are still old houses and structures under the soil.

İpucu:Cordoba‘dan çıkıp araba ile gidebilirsiniz. Şehrin biraz dışında. Buraya servis te var sanırım. Önce müzeden bilet alıp içeriyi gezip video izliyorsunuz. sonra otobüs alıp sizi tepeden girişi olan şehre götürüyor. Arabanız var ise otobüsü beklemeyin tabelaları takip edip tepeye çıkabilirsiniz. Çok merdivenli ve labirent bir yapısı var.

Hint: You can go with a car from Cordoba. It is a little bit out of the city. I guess there is a shuttle car to here too. First you get a ticket from the museum and watch a video, and then the bus takes you to the city that has entrance on top. If you have a car, don’t wait for the busses, you can follow the signs and get up to the top. It has lots of stairs with a labyrinth like shape.

Tags:İspanya Gezisi,  Cordoba Gezisi, Medina Azahara,  İber Yarım Adası, Abdurrahman III el Nasir, Cordoba İspanya, Endülüs


Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı