Balkanlar

Virpazar

Manastırdan sonra deniz kıyısına doğru ilerlemeden önce iki yer daha görüyoruz. Bunlardan biri Podgoricanın güneyinde Shkodar (İşkodra) gölünün sınırında bulunan Virpazar köyü ve onun 3 km güneyindeki Godinje.

Before moving on towards coast side after monastery, we stopped at 2 more places. One of them was Virpazar village that in on southern Podgorica, on the border of Shkodar lake and the other one was 3 km away from the village, Godinje. 

Podgorica’nın güneyi, İşkodra Gölü kıyısı ve Ulcinj bölgesi müslüman ağırlıklı Karadağlıların yaşadığı yerler. İşkodra ulusal parkına tüm bot turlarının kalktığı küçük liman burası.

The south of Podgorica, İskodra lake side and Ulcinj region are generally full with muslim and Montenegrin people. This is also a little seaport for the boats that work to İskodra national park.

Kente geldiğinizde etrafınızı bot turu ve otel satıcıları sarıyor. Girişte küçük bir çeşme ve turizm ofisi var. Nilüferlerin süslediği nehir ve göl birleşimi kıyısı maalesef burada gördüğümüz çöp olan nadir yerlerden biri idi. Garip bir şekilde diğeri de Arnavut ve Kosovalılarla dolup taşan Ulcinj bölgesi. Maalesef diğer bölgelerde gram çöp olmayan bir yer Karadağ

When you arrive at the town, the boat tours and hotel sellers come around you. There is a little tourism office and a fountain in the entrance. The picture of a lake with lilies was broken here because of garbage in it unfortunately. The other one is interestingly the Ulcinj region full with Albanian and Kosovan people. The only place where is no garbage is only Montenegrin .

Bot turlarının kalktığı yerde ise bronz bir heykelin yüksekçe bir kayalığa dikildiğini ve üzerinde yerel dilde bazı isimlerin yazılı olduğunu görüyoruz. Bu ikinci dünya savaşındaki partizanlar anısına yapılmış ve her daim çiçeklerle korunuyor.

At the place where boat tours are taken, we saw a bronze statue in a big rock and there was some names on in it in native language. This was made for the memorial of partisan in World War II and it is always protected with flowers.

Burada ayrıca 15 Km uzunluğunda bir dağ bisikleti parkuru da bulunmaktaymış. Şarap festivali ve İşkoda Gölü festivali Temmuz ve Ağustos aylarında ev sahipliği yapılan festivaller.

Here there is also a 15-km racetrack for mountain bikes. Wine festival and Iskoda Lake Festival are also held in July and August. 

Tepede bulunan Besac kalesine çıkmıyoruz. 1702’de Türkler ve Karadağlılar arasında ciddi savaşlara sahne olmuş bu kaleye şehir çıkışından yürüyerek ulaşabilirsiniz.

We didn’t go to the Besac Castle. You can reach to this castle which was a stage for severe wars between Turks and Montenegrin in 1702 by walking from the city exit.

Biz onun yerine şehrin 3 km dışındaki taş evleri, şarap mahsenleri ile ünlü tepeköyü Godinje‘ye gidiyoruz.

Instead, we visited stone houses 3 km away from the town, wine cellars and famous Godinje.

Godinje bana Gökçeada‘daki Eski Bademli ve arkadaşım Suna Altan’ın ziyaret etme fırsatını bulduğum muhteşem rum taş evini anımsatıyor.

Godinje reminds me my friends Suna Altan’s amazing Greek stone house in Gökçeada

Çiçekler, kelebekler ve yemyeşil doğa. İşkodra gölünün buradan görünümü ise inanılmaz….

Flowers, butterflies and green nature… The view of Iskodra lake is simply gorgeous from here. 

Büyüleniyoruz ama yola devam ediyoruz.

We were mesmerized but we went on.


Tags : Karadağ MontenegroKaradağ, Virpazar, İşkodra, Shkodar, Godinje

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı