İngiltere

Londra Notting Hill – London Notting Hill

Londra‘nın en meşhur ve bohem bölgesi Notting Hill, Kensington Bahçelerine  yakın Londra‘nın batısında bir bölge. Çok kosmopolit biryaşam alanı. En çok karnavalı ve Julia Roberts ve Hugh Grant’in baş rollerini oynadığı aynı isimli 1999 yapımı filmi ile meşhur. Moda, yemek, Victoria tarzı teras ve bahçeli evleri görülmeye değer. 1820’lerden beri alternatif  kültürler ve insanların yaşadığı bir yer olarak hep bilinmekte.

London‘s most famous and bohemian area is Nothing Hill which is close to Kensington Gardens in the western side of London. It is a highly cosmopolitan region. Nothing Hill is quite famous for its carnival and the movie shot in 1999 and starred by Julia Roberts and Hugh Grant. The fashion, the meals and the Victorian-style houses with terrace and gardens are worth seeing. Since the 1820s, it has been considered to be a place where alternative cultures and people have been coexisting.

Londra Telefon Kulübesi

Bir kaç ana bölgeden oluşan Notting Hill‘de en önemli gezilmesi ve görülmesi gereken alan ve sokaklar şöyle:

Nothing Hill consists of a few main districts. Here is the list of the most important and worthwhile districts to visit;

Ladbroke Grove bölgenin kuzeyinde Kensal Green alanına yakın. Notting Hill Gate Londra‘nın Oxford caddesinin uzantısıa kadar gelen ana giriş. Ama burada kapıdan eser kalmamış 19.yy’da kaldırılmış.

Ladbroke Grove is in the North side of Nothing Hill and close to the Kensal Green region. Nothing Hill Gate is the main entrance that lies to the Oxford Street. However, it no longer exists as it was demolished in 19th century.

Nothinghill-Portobello-Kilise Nothinghill-Portobello-Posta-Kutusu Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (4)

Portobello Road denen yokuş aşağı cadde ise cumartesi günü ikinci el dükkanların ve tezgahların açıldığı Electric Brassierre ve harika kafelerin bulunduğu sokak. Burada haftasonu kapkaç ve yankesicilere dikkat. Westbourne Grovekeza ticaretlerin yapıldığı modanın takip edildiği bölgesi.

Portobello Road is a street going downhill. In this street, second-hand shops and benches open on Saturday. Moreover, there are wonderful cafes and Electric Brassierre in Portobello Road.  Let me warn you, though. At weekends, you need to watch over for pickpockets. Westbourne Grove is a region where fashion is closely followed, and people do a roaring trade.
Nothinghill-Portobello-Road

Nothinghill-Portobello-Road-Gitarist Nothinghill-Portobello-Road Nothinghill-Portobello-Road-Tezgahlar

Nothinghill-Portobello-Road-Ben

Neler yaptık dersem daha öncede gittiğim bölgeyi sokak sokak gezdik.  Bir gün önce Ottolenghi‘de yemek yedik. Evan’s Cycle’dan ben enerji barlarımı aldım her zamanki gibi. Sokakları arşınlarken dükkanlara baktık. Özellikle ekolojik ürünler ve sağlıklı beslenme çok meşhur bu bölgede. Portobello sokağında ise el sanatları ve hediyelik süs eşyaları son derece talep edilmekte.

To summarize what we did there, we wandered in the streets of the area I had been once before. We had diner in Ottolenghi the day before. As usual, I got my energy bars from Evan’s and Cycle. While we were strolling in the streets we were looking into the shops, as well. Especially, Ecological products and healthy nutrition are very influential in the region. In the Portobello street, handicrafts, souverniors and ornaments are highly on demand.

Tags: İngiltere Gezisi, England Trip, Londra İngitere,  London England, Londra Notting Hill, London Notting Hill

Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (18) Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (20) Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (21)

Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (9) Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (10) Nothinghill-Portobello-Eylul-2009 (8)

Faydalı Bağlantılar / Useful Links

http://www.thehill.co.uk/
http://www.notting-hill.org/
http://nottinghill.com/
http://www.nottinghillcarnival.org.uk/

Fotoğraflar / Photos

http://www.thehill.co.uk/photos.htm
http://www.bing.com/images/search?q=nothing+hill++filterui%3aface-nonportrait+filterui%3aphoto-photo&qpvt=nothing+hill&FORM=R5FD9#

Okumadıysanız Kaçırırsınız / Dont Miss Reading

https://www.geziyorum.net/index.php?s=londra
https://www.geziyorum.net/index.php?s=fransa
https://www.geziyorum.net/index.php?s=toscana

1 Yorum

1 Yorum

  1. fuat ekinci

    Ekim 28, 2009 at 5:12 pm

    Süper sadece oku…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı