TOPLUM ve ENGELLiLER

Herkese Merhaba; Bilgiğiniz gibi Engelleri Aşmak Projemin 3. aşamasını hala planlamaktayım. Yoğun iş programı ve seyahatlar ve uzun süredir beraber aktivite yapmadığım arkadaşlarımla paylaştığım gezilerden dolayı biraz erteledim. Mayıs ayında bir haftasonu bu projemi gerçekleştrieceğim. Şu anda sitenin solunda duran ankette de belirtildiği üzere İzmir-Bodrum arası yapılacak bir gezi ve sunum uygun görünüyor. Sanırım Bodrum’dan başlamak ve İzmir’de güzel bir sunum yapmak faydalı olacaktır.

Bu aşamada sizlere Trafik, Yol düzenlemeleri ve Toplu taşımacılık ile ilgili bulduğum istatistiki bilgileri sizinla paylaşmak bir nevi yaptığım projenin amacını anlatmak açısından önemli.

Sarı ile işaretlenmiş rakamlar toplumca daha çok yol katetmemiz gerektiğini gösteriyor. sadece bir iki nefer şeklinde değil tüm toplum olarak bir şeylere katkıda bulunmamız gerekiyor.

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI 2002
İKİNCİL ANALİZİ
PROJE NO: SOBAG-104K077
Doç. Dr. İsmail TUFAN
Özgür ARUN
Bulunduğu çevrede toplu taşım hizmetleri bulunanlar.
Bedensel Engelli
Görme Engelli
İşitme Engelli
Konuşma Engelli
Zihinsel Engelli
Evet
4,9%
4,3%
4,9%
5,3%
3,3%
Hayır
68,2%
65,2%
65,2%
66,9%
66,5%
Bilmiyor
17,8%
21,5%
21,9%
20,3%
21,5%
9
9,0%
9,1%
8,0%
7,5%
8,7%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Tabloda, engellilerin yaşadığı çevrede toplu taşım hizmeti bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler gösterilmektedir. Tabloya göre, kamusal alana ulaşmanın da göstergelerinden birisi sayılabilecek toplum taşım hizmetleri yeterli düzeyde bulunmamaktadır.
Bu hizmetin yakın çevrede bulunduğunu söyleyenlerin oranı sadece %4 civarındadır. Çevrede toplu taşım hizmetinin olmadığını gösteren oranlarının yüksek olası dikkat çeken noktalardan birisidir. Ancak burada bir diğer önemli konu, bu hizmetin varlığından haberdar olmama durumudur.

Engelli bireylerin genel olarak %20’si toplu taşım hizmetinin varlığından haberdar değildir.

Bu açıdan bakıldığında, hizmetin olmaması kamusal alana ulaşmakta ne kadar önemli bir engelse, hizmetin varlığı hakkında bilgi sahibi olmamakta engelli bireyi o kamusal alandan tecrit etmeye yönelik etkenlerden bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bina, cadde, sokak ve yollarda engeline uygun düzenlemeler bulunanlar.
Bedensel Engelli
Görme Engelli
İşitme Engelli
Konuşma Engelli
Zihinsel Engelli
Evet
3,0%
2,6%
2,3%
3,1%
1,8%
Hayır
68,7%
65,0%
66,8%
67,6%
66,4%
Bilmiyor
18,0%
22,0%
21,9%
19,6%
21,5%
9
10,3%
10,3%
9,1%
9,6%
10,3%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Yukarıdaki tabloda engelli bireyin yaşadığı bina, cadde, sokak ve yollarda engeline uygun olarak bir takım düzenlemelerin bulunma durumu sorgulanmaktadır.
Buna göre, hangi düzeyde olursa olsun bir düzenlemenin bulunduğunu belirtenlerin oranı engel türüne göre sırasıyla; konuşma engellilerde %3,1, bedensel engellilerde %3, görme engellilerde %2,6, işitme engellilerde %2,3 ve zihinsel engellilerde %1,8’dir.
Hangi engel türünde olursa olsun genel olarak engelli bireylerin %68’inin yaşadığı çevrede engeline bağlı olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra, engelliler %20 oranında bu konuya ilişkin olarak herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Bu, daha önce de vurgulandığı üzere, engelli bireyin kamusal alandan tecrit edildiğinin önemli göstergelerinden biridir.


Paylaş

“TOPLUM ve ENGELLiLER” üzerine bir yorum

  1. bence engelliler için her okuldan yardım alınarak engelli vatandaşlarımıza gerekli eşyalar alınmalıdır yada televizyon reklamına çıkarılıp ne gibi zorluklar çektiğini tüm türkiyenin görüp te yardım etmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir