Koşu

TOPLUM ve ENGELLiLER

Herkese Merhaba; Bilgiğiniz gibi Engelleri Aşmak Projemin 3. aşamasını hala planlamaktayım. Yoğun iş programı ve seyahatlar ve uzun süredir beraber aktivite yapmadığım arkadaşlarımla paylaştığım gezilerden dolayı biraz erteledim. Mayıs ayında bir haftasonu bu projemi gerçekleştrieceğim. Şu anda sitenin solunda duran ankette de belirtildiği üzere İzmir-Bodrum arası yapılacak bir gezi ve sunum uygun görünüyor. Sanırım Bodrum’dan başlamak ve İzmir’de güzel bir sunum yapmak faydalı olacaktır.

Bu aşamada sizlere Trafik, Yol düzenlemeleri ve Toplu taşımacılık ile ilgili bulduğum istatistiki bilgileri sizinla paylaşmak bir nevi yaptığım projenin amacını anlatmak açısından önemli.

Sarı ile işaretlenmiş rakamlar toplumca daha çok yol katetmemiz gerektiğini gösteriyor. sadece bir iki nefer şeklinde değil tüm toplum olarak bir şeylere katkıda bulunmamız gerekiyor.

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI 2002
İKİNCİL ANALİZİ
PROJE NO: SOBAG-104K077
Doç. Dr. İsmail TUFAN
Özgür ARUN
Bulunduğu çevrede toplu taşım hizmetleri bulunanlar.
Bedensel Engelli
Görme Engelli
İşitme Engelli
Konuşma Engelli
Zihinsel Engelli
Evet
4,9%
4,3%
4,9%
5,3%
3,3%
Hayır
68,2%
65,2%
65,2%
66,9%
66,5%
Bilmiyor
17,8%
21,5%
21,9%
20,3%
21,5%
9
9,0%
9,1%
8,0%
7,5%
8,7%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Tabloda, engellilerin yaşadığı çevrede toplu taşım hizmeti bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler gösterilmektedir. Tabloya göre, kamusal alana ulaşmanın da göstergelerinden birisi sayılabilecek toplum taşım hizmetleri yeterli düzeyde bulunmamaktadır.
Bu hizmetin yakın çevrede bulunduğunu söyleyenlerin oranı sadece %4 civarındadır. Çevrede toplu taşım hizmetinin olmadığını gösteren oranlarının yüksek olası dikkat çeken noktalardan birisidir. Ancak burada bir diğer önemli konu, bu hizmetin varlığından haberdar olmama durumudur.

Engelli bireylerin genel olarak %20’si toplu taşım hizmetinin varlığından haberdar değildir.

Bu açıdan bakıldığında, hizmetin olmaması kamusal alana ulaşmakta ne kadar önemli bir engelse, hizmetin varlığı hakkında bilgi sahibi olmamakta engelli bireyi o kamusal alandan tecrit etmeye yönelik etkenlerden bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bina, cadde, sokak ve yollarda engeline uygun düzenlemeler bulunanlar.
Bedensel Engelli
Görme Engelli
İşitme Engelli
Konuşma Engelli
Zihinsel Engelli
Evet
3,0%
2,6%
2,3%
3,1%
1,8%
Hayır
68,7%
65,0%
66,8%
67,6%
66,4%
Bilmiyor
18,0%
22,0%
21,9%
19,6%
21,5%
9
10,3%
10,3%
9,1%
9,6%
10,3%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Yukarıdaki tabloda engelli bireyin yaşadığı bina, cadde, sokak ve yollarda engeline uygun olarak bir takım düzenlemelerin bulunma durumu sorgulanmaktadır.
Buna göre, hangi düzeyde olursa olsun bir düzenlemenin bulunduğunu belirtenlerin oranı engel türüne göre sırasıyla; konuşma engellilerde %3,1, bedensel engellilerde %3, görme engellilerde %2,6, işitme engellilerde %2,3 ve zihinsel engellilerde %1,8’dir.
Hangi engel türünde olursa olsun genel olarak engelli bireylerin %68’inin yaşadığı çevrede engeline bağlı olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra, engelliler %20 oranında bu konuya ilişkin olarak herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Bu, daha önce de vurgulandığı üzere, engelli bireyin kamusal alandan tecrit edildiğinin önemli göstergelerinden biridir.


1 Yorum

1 Yorum

  1. zeynep

    Ekim 1, 2008 at 12:15 pm

    bence engelliler için her okuldan yardım alınarak engelli vatandaşlarımıza gerekli eşyalar alınmalıdır yada televizyon reklamına çıkarılıp ne gibi zorluklar çektiğini tüm türkiyenin görüp te yardım etmesi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı