Galata Kulesi ve Istanbul Manzarası

Galata Kulesi‘nde …Rüzgar o kadar sert ki bugün.. uçmama az kalmıştı Hazerfen Çelebi gibi… Muhteşem İstanbul manzarası sadece 5 YTL’ye 🙂 Bir öğlen 15 dakikaya… Devamını okursanız ise tarihi gizli 🙂

We’re at Galata Tower… The wind is so hard today… We were nearly going to fly like Hazerfen Celebi… The magnificient Istanbul view is just for 5 TL at an afternoon, for 15 minutes… If you read further, the history is there for you.

Galata Kulesiile ilgili Web Bağlantıları – The Web Links about Galata Tower

http://www.galatatower.net/ http://tr.wikipedia.org/wiki/Galata_Kulesi

Galata Kulesi, dünyanın en eski kulelerinden biridir. 1348 yılında Bizans İmparatoru Justinianus hükümdarlığı sırasında yapılmıştır. 13. yüzyılda Cenevizliler tarafından kullanılmıştır. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul‘u fethiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine geçmiştir.

Galata Tower is one of the oldest towers of the world. In 1348, it was built during the reign of Justinianus in Byzantine Empire. It was used by the Genoese in 13th century. Afterwards in 1453, it changed hands to Ottoman Empire with the conquest of  Istanbul by Fatih Sultan Mehmet.

Yerden, çatısının ucuna kadar olan yüksekliği 77,25 metredir. Yapılan statik hesaplamalara göre kulenin ağırlığı yaklaşık 10.000 tondur. Duvarlarının kalınlığı ise 3,75 metredir. Derinliğinde bulunan çukurların altındaki kanalda birçok kafatası ve kemik bulunmuştur. Orta boşluğun bodrumu zindan olarak kullanılmıştır. Kulenin kalın gövdesi işlenmemiş moloz taşındandır.

From ground to top, its height is 77,25 metre. According to the statistics, the weight of the tower is nearly 10.000 t. The density of the walls are 3,75 metre. Deep down under the potholes, there were found lots of head skulls and bones. The basement of the middle space was used as a dungeon. The thick body of the tower is of rough rubble stone.

Galata Kulesi, Türklere geçtikten sonra kule hemen her yüzyılda daima tamir ettirilmiştir. Sultan III. Murat’ın müsadesiyle burada müneccim Takiyıddin tarafından bir rasathane kurulmuştu. Bu rasathane 1579’da kapatılmıştır. 1717’den itibaren kule yangın gözleme kulesi olarak kullanılmıştır. Yangın, ahalinin duyabilmesi için büyük bir davul çalınarak haber verilirdi.

Galata Tower, after changin hands into Turks, was fixes nearly every century. There was also built a observatory in the tower by permisson of Sultan Murat III. This observatory was closed in 1579. Beginning in 1717, the tower was used as a fire observatory place. The fire was announced with a drum so that everybody could hear it.

Kulenin tarihinde bir intihar olayı kayıtlara geçmiştir. 1876 tarihinde, bir Avusturyalı, nöbetçilerin dalgınlığından faydalanıp kendini kuleden aşağı atmıştır.

There was a record of a suicide in the history of tower. In 1876, an Austrian threw himself down from the tower with the pensiveness of the guards. 

IV. Murat (1612-1640) zamanında Hezarfen Ahmet Çelebi tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını iki tarafına takarak Okmeydanı’nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra Galata Kulesi‘nden Üsküdar’a uçacağını ilan etmiş ve zamanın hükümetinden izin alarak uçmuştur. O gün bütün İstanbul halkı dışarı fırlayarak seyre koşmuş, padişah Topkapı Sarayı’nın sahil köşkünden maiyetiyle beraber bu uçuşu seyretmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi iki yanına taktığı tahta kanatlarla Galata Kulesi‘nin tepesinden kendisini boşluğa bırakmıştır. Sultan Murat, kendisine korkulacak bir adam nazariyle baktığından bir kese altın armağan ederek Hezarfen Ahmet Çelebi’yi Cezayir eyaletine sürgün etmiştir. Bu uçuş Avrupa’da ilgi ile karşılanmış, İngiltere’de bu uçuşu gösterir gravürler yapılmıştır.

In the times of Murad IV (1612-1640), Hazerfen Ahmet Celebi announced that he would fly with his wooden wings from Galata Tower to Uskudar after checking and controlling everything and taking the permission of the sultan of the time. That day, public of Istanbul rushed to him fly. Hazerfen Ahmet Celebi let himself go in the air. Sultan Murat, saw himself as a frightening threat and gave himself a bag of gold and banish him to Algeria. However Europe was interested in this flight and in England, some gravure was made about it.

Galata Kulesi, bugün Sultan II. Mahmut’un tamirindeki görünümünden önceki haliyle restore edilmiştir. Kuleden boğaz, haliç ve şehrin mükemmel panaroması izlenebilmektedir.

Galata Tower was restored as the look before that Sultan Mahmut II fixed it. From the tower, bosphorus, inlet the magnificent view of the city can be seen as panoramically. 

Kaynak wikipedia – Source Wikipedia

Tags: İstanbul Gezisi, Beyoğlu Gezisi, Galata Kulesi


Paylaş

“Galata Kulesi ve Istanbul Manzarası” üzerine 3 yorum

  1. kulenin her şeyi çok iyi de, Türklere yazı ile \”beş\” yabancılara 10 YTL… sevgiler, Banu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir