Galata Binaları

| Ocak 24, 2007 | 1 Yorum

Galata turumuz devam ediyor.. Gezilen binalar ve tarihçeleri hakkında en bilgiler devamını oku bölümünde bulabilirsiniz…

Our Galata journey keeps continuing and you can read further about the structures we visited and also the historical information about them…

Bu bölge UNESCO tarafından korunmaya alınma aşamasında sanırım ve bir galata projesi yürütülmekte. binalar özellikle italyan, alman, avusturya ekollerini görmek mümkün…

This region is on the process by getting protected by UNESCO and another galata project is being held. On the structures, you especially can see the cults of Italian, German and Austrian…

Galata Bölgesindeki tarihi binaların bilgileri için devamını oku tuşuna basınız. Haritadaki yerleri ve açıklamalarını bulabileceksiniz.

To reach further information about the historical buildings in Galata region please press read further. You can also find the places on the map and the definitions. 

Istanbul`u benim gibi çok özlediyseniz, alın şuradan bir Istanbul uçak bileti, keyfini çıkarın.

If you do miss Istanbul like me, get a ticket there and enjoy it.

İlgili Linkler – Related Links

http://www.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=5482
http://forum.arkitera.com/archive/index.php/t-2398.html

Galata Kulesi: 1348 yılında yapılmıştır. Ceneviz kolonisinin en kuzey ucundadır. Osmanlı Döneminde hapishane ve yangın kulesi olarak kullanıldı.

Galata Tower: It was built in 1348 and it was located on the most north spot where Genoese colonies were. In the times of Ottoman Empire, it was used as a prison and a fire tower.

Karaköy Palas: İtalyan Mimar Mongeri tarafından yapılmıştır. Ön cephede Bizans mimarisi süslemelerine ağırlık verilmiştir.

Karaköy Palace: It was built by Italian architecture Mongeri. Lots of Byzantine enriching were given place on the front side.

Ziraat Bankası: Binası Viyana Bankası için Avusturyalılar tarafından yaptırılmıştır. İkinci kat balkonundaki sanayi ve ticareti temsil eden heykelleriyle ayırt edicidir.

Ziraat Bank: The building was built by Austrians for Vienna Bank. It is very distinctive with its statues representing trade and industry on the second floor balcony.

Yeraltı Camii: Bizans’ın kuşatma zamanlarında Haliç’e girişi engellemek için gerdikleri zincirin kuzey ucunun bağlandığı Kastellion Kalesi’nin bodrumudur.

Yeraltı Mosque: It was the basement of Kastellion Castle where the chains were tightened up to be able to prevent the enter to Haliç in the blockage times of Byzantine.

Kemankeş Mustafa Paşa Camii: St.Claire Kilisesi yerine 17.yüzyılda yapılmıştır.

Kemankeş Mustafa Paşa Mosque: It was built instead of St Claire Church in 17th century.

Aya Andrea / Aya Panteleymon Kiliseleri: I.Dünya Savaşı’ndan önce Kudüs’e veya Aynaroz’a haç için giden Ruslar için yapılmış binaların en üst katlarında yer alırlar.

Aya Andrea / Aya Panteleymon Churches: They were on the top floors of the buildings that were structured for Russians who would go Jerusalem or Aynaroz for cross before World War I. 

Kılıç Ali Paşa Camii: Kılıç Ali Paşa aslen İtalyan olan bir Osmanlı amiralidir. Bu camiyi yaptırmaya karar verince “Sen Kaptan-ı Derya’sın, bütün denizler senin. Karada ne istiyorsun? ” demişler, o da denizi doldurup Mimar Sinan’a bu camiyi yaptırmış.

Kılıç Ali Pasha Mosque: Kılıç Ali Pasha was an Ottoman Admiral that was Italian in origin. When he decided to build this mosque, he was asked as “You are the chief admiral, all the seas are yours, what do you want on the ground?” and then he made Mimar Sinan build this mosque after getting the sea filled.

St.Benoit: 15.yüzyılda bir Cizvit Şapeli olarak inşaa edilmiştir. Okulun bahçesinde Ceneviz Surlarından bir kule hala durmaktadır.
Minerva Han ( Sabancı Üniversitesi İletişim Merkezi ): Heykellerle süslü ilginç bir binadır.

St. Benoit: It was built as a Jesuit Chapel in 15th century. There is still a tower left from Genoese Walls in the yard of the school.

Türk Ortodox Kilisesi: Kurtuluş Savaşı sırasında geleceklerini Yunanistan’da aramak istemeyen Anadolulu Rum Ortodoxlar Papa I. Eftim Erenerol liderliğinde kendi cemaatlerini burada kurmuşlardır.

Turkish Orthodox Church: The Anatolian Orthodox who didn’t want to build a future in Greece after Independence War established their own groups here with the chair of Eftim Erenerol. 

Osmanlı Bankası Binası: Mimar Vallaury tarafından 19.yüzyılda yapılmış eklektik üsluptadır.

Ottoman Bank Building: It was built in an eclectic style by Architecture Vallaury in 19th century.

Frej Apartmanı: Annesi Amerikalı babası Arap Selim Hanna Frej tarafından yaptırılmış yüksek kabartmalarla süslenmiştir.

Frej Building: It was built by Frey whose dad was Arab Selim Hanna and mom was American with lots of high embossing. 

Komando Merdivenler: Banker Komando tarafından, Bankalar Caddesi ile Banker Sokak arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla yaptırılmış barok üsluplu merdivenlerdir.

Komando Stairs: It was built to connect Bank Main Street and Banker Street as block-stairs by Banker Komando.

Podestat: Ceneviz Devleti’nin Galata Temsilciliği Konağı.

Podestat: It is the Galata Representation Residence of Genoese. 

Chenier: Sen Piyer Han, Osmanlı Bankası’nın ilk binasıdır. Fransız İhtilali Şairi Andre Chenier bu binada doğmuştur.

Chenier: Sen Pier Han is the first building of Ottoman Bank. Andre  Chenier who was the poet of French Revolution was born in this building. 

Aziz Pietro ve Paoli Kilisesi: 1841 yılında Fossati Kardeşler yapmıştır. İtalyan Katolik Kilisesi.

St Pietro and Paoli Church: Fossati Brothers built it in 1841 and it is a Italian Catholic Church.

Saliha Sultan Sebili: 18. yüzyıl Barok Meydan Çeşmesi I.Mahmut’un Annnesi Saliha Sultan tarafından yapılmıştır.

Saliha Sultan Fountain: 18th century baroque public fountain was built by Saliha Sultan, mother of Mahmut I.

Sokollu Camii: Mimar Sinan’ın daha sonra yapacağı Selimiye Camii’nin bir ön denemesi gibidir.

Sokollu Mosque: It was like a trial of Selimiye Mosque that Mimar Sinan would build later.

Arap Camii: Aslında Bir Latin kilisesidir. Bu adı alması muhtemelen 8.yüzyılda kenti kuşatan Arap ordusunun buraya kadar gelmiş olması ile ilgili olabilir.

Arap Mosque: This is actually a Latin church. It probably gained this name after the invasion of Arab army in 8th century.

Surp Kirkor Lusavoriç Gregoryan Ermeni Kilisesi: İstanbuldaki en eski Ermeni Gregoryan Kilisesidir. 1391 tarihli ilk yapı yangınlardan dolayı oldukça hasar görmüştür.

Surp Kirkor Lusavoric Gregorian Armenian Church: It is the oldest Armenian Gregorian Church in Istanbul and it was damaged after the fire in 1391.

Tags: İstanbul GezisiBeyoğlu Gezisi, Galata Gezisi
Etiketler: , ,

Yorumlar (1)

Trackback URL | RSS Feed Yorumları

  1. Asil S. TUNÇER dedi ki:

    Yalı Köşkü Meydanı hakkında bilgi rica ediyorum. İzmir’den selamlar.
    Asil

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir