ADAM-İlk Ultra Maraton’a Hazırlık

Anadolu Dağ aşma Maratonu Kuş uçuşu 50KM civarı… Bu 1800-2500 metre rakım arasında yapılacak koşu sırasında yükselti ve alçalmalar ile toplamda 70km’yi varan bir yürüyüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu haftasonu Bolu-Köroğlu’nda gerçekleşen ADAM için hazırlıklara başladık. Unifo’dan hazır hızlı askeri yemek siparişimizi verdik. Tchibo’dan gittik yürüyüş batonu aldık; 35TL 🙂 Aşağıda sizlere resim resim malzemelerimizi ve hazırlık aşamalarımızı yazıyorum. 2 gün boyunca tüm yemek, ihtiyaç, kıyafet, çadır, uyku tulumu ve mat gibi kamp eşyalarımızı sırtımızda taşıyacağız. Bu nereden baksanız kişi başı 10-15KG arası yük demek. Okumaya devam et ADAM-İlk Ultra Maraton’a Hazırlık

Paylaş

YeniAy Macera Yarışına Başvurduk

Evet macera yarışlarını özlemiştik. Çamur içinde kalmayı, bacakların kramplar ile boğuşmasını, otların içinde debelenmeyi, bisikletten taklalar atarak düşmeyi… saolsun Macera Akademisi imdadımıza yetişti. Hem de gece 24 saatlik bir yarış düzenleyerek. İsmi YeniAy yarışı… Neden Yeniay Yarışı? Çünkü 30 Ağustos gecesi ay Yeni Ay halinde olacaktır! Yarış 30 Ağustos Cumartesi başlıyor ve 31 Ağustos Pazar öğlene kadar devam edecek… http://www.macerayarislari.com/docs/yarislar/2008/may200803.php Okumaya devam et YeniAy Macera Yarışına Başvurduk

Paylaş

Uyku Tulumu Nasıl Seçilir ? – How to Choose a Sleeping Bag ?

Soğuk kamp gecelerinde iyi bir tulumdan başka ne isteyebilirsiniz ki? Güneş battıktan sonra tulumun içine ilk girdiğinizde önce kemiklerinizi titreten soğuğu ardından birkaç dakika geçtikten sonra gelen sıcak dalgasını hissetmek çok büyük bir keyiftir. Bu his geceyi konforlu geçireceğinizin işaretidir.
What else you can want more than a good sleeping bag in cold camp nights? After the sunset, it is a great pleasure to feel the cold when you first entered inside the bag and then the hot wave after a few minutes. This feeling is the sign that you will spend the night comfortably.

Aşağıda iyi bir uyku tulumu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini okuyacaksınız.

You will read the points that you must pay attention when you choose a sleeping bag.

Özetlemek gerekirse:

To sum up:

1. Baktığınız tulumun konfor derecesi, en az gecelemeyi düşündüğünüz en soğuk gecenin sıcaklığı kadar olsun. Güvenlik payı için bu değerin birkaç derece altında bir tulum da bakabilirsiniz.

1. The comfort level of the bag that you seek must be as much as the heat of the coldest night. Just to be on the safe side, you can look for a bag which is a few degrees under this value.

2. Kaz tüyü dolgulu uyku tulumları ağırlık/sıcaklık değeri oranında çok iyidirler ve daha fazla küçülebildikleri için çantanızda fazla yer kaplamazlar.

2. Sleeping bags with filling goose feather are very good in terms of weight/heat level and they don’t occupy much place because they can become smaller.

3. Sentetik dolgulu tulumlar ıslandıklarında da sıcak tutmaya devam edebilirler ve ıslandıklarında tüy tulumlara göre daha hızlı kururlar. Aynı sıcaklık değerine sahip bir kaz tüyü tulumdan daha ucuzdur ama daha ağırdır.

3. Bags filling with synthetic can continue to keep you warm and dry more quickly compared to the ones filling with feather when they get wet. It is cheaper than a bag filling with goose feather with the same heat level but it is heavier.

4. Uyku tulumu tasarımı çok önemlidir. Mumya şekilli tulumlar ısı yalıtımını daha iyi yaptıklarından soğuk havalar için tercih edilmelidir. Dikdörtgen tulumlar da ayak kısmında daha fazla konfora sahiptirler ama iç kısmında ısıtmanız gereken hava miktarı da fazladır.

4. The design of a sleeping bag is really important. Mummy shaped bags must be preferred because they provide better heat protection. Rectangle bags are more comfortable in feet part but they have more air quantity inside that you must warm.

5. Tulum ile birlikte çok iyi bir mat seçmeniz gerekir. Ağırlığınızın altında ezilen uyku tulumunun zeminden yalıtım özelliği yoktur. O yüzden mutlaka kalacağınız koşula uygun bir mat seçimi yapmalısınız.

5. You must choose a good mat with the sleeping bag. A sleeping bag which is squeezed by your weight has no heat protection of ground. So, you must choose a mat which is suitable for conditions in which you will stay.

Uyku tulumu nasıl çalışır?

How a Sleeping Bag Works?

Yanlış bilinen bir kanıya açıklık getirelim: Uyku tulumları ısıtmazlar, sadece mevcut olan ısıyı muhafaza ederler. Yani aynen termoslar gibi çalışırlar. İki yüzey arasında hapsedilen hava ısı yalıtımını sağlar. Bu havayı hapsetmek için sentetik dolgular ya da tüy malzeme kullanılır.

Let’s make clear a misunderstood subject: Sleeping bags don’t warm, just protect the stock heat. They work just as thermostats. The air which is stocked between two surfaces provides heat protection. For stocking this air, synthetic fillings or feathers are used.

Bir uyku tulumu seçerken şu faktörlere dikkat etmekte fayda vardır:

These factors are important while choosing a sleeping bag:

Konfor derecesi

Comfort level

Dolgu (sentetik veya tüy)

Fill (synthetic or feather)

Ağırlık

Weight

Paket boyutları

Packet sizes

Şekil

Shape

Kişisel tercihleriniz

Your personal choices

Konfor Derecesi

Comfort Level

Bir uyku tulumunda bahsedilen konfor derecesi geceyi üşümeden geçireceğiniz limit değeri gösterir. Mesela -10 derece olarak bahsedilen bir uyku tulumunda, -10 dereceye kadar üşümeden kullanabilirsiniz bu değerden daha soğuk şartlarda üşüyebileceğiniz anlamına gelir.

Comfort level which is indicated in a sleeping bag shows the value with which you don’t get cold in the night. For example,

Ekstrem derecesi ise bu tulumun içinde donmadan geceyi geçirebileceğiniz minimum değerdir. Bu derecede üşüyeceğinizi garanti ederiz!

Extreme level is the minimum value with which you can spend the night inside this bag without freezing. We guarantee that you will get cold at this degree!

Peki bu değerler ne kadar güvenilir? Dünyada bu değerleri test eden bir çok kurum var. Bazı üreticiler tulumlarını bu kurumlara test ettirip alınan değeri tulumun üzerine basarlar. Avrupa’da geçen sene bir standard yayınlandı. Artık bütün Avrupa kökenli üreticiler bu norma uymak zorunda. Bu norma sahip markaların verdiği değerler daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Bir uyku tulumu seçerken bu özelliğe dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

How reliable are these values? There are many institutions in the world which test these values. Some producers stamp the given value on the bag by making their bags tested by these institutions. A standard was defined in Europe last year. All Europe based producers have to observe this norm. Values which were given by trademarks having this norm bear reliable results. We suggest you to consider this subject while choosing a sleeping bag.

Uyku tulumunda sıcak kalmanız bir çok etkene bağlıdır:

Your staying warm in the bag depends on many factors:

– Mat olarak kullandığınız malzemenin yalıtımı yeterli değilse, tulumunuz ne kadar iyi olursa olsun geceyi rahatsız geçirmeniz kaçınılmazdır.

– If the protection of the material that you use as mat isn’t sufficient, it is inevitable that you won’t be comfortable during the night no matter how good your bag is.

– Kapalı bir alanda kalıp kalmamanız da konforunuzu fazlasıyla etkiler. Bir çadır içinde konaklamak ile açıkta konaklamak arasında çok fazla fark olabilir. Unutmayın ki çadırda konaklamak açıkta konaklamaya göre en az 10 derece daha sıcaktır.

– The fact whether you stay in a close area or not extremely affects your comfort. There may be many differences between staying in an open area and staying in a tent. Don’t forget that staying in a tent is 10 degrees warmer than staying in an open area.

– Kişinin metabolizması da sıcak bir gece geçirme konusunda etkilidir. Eğer normalde üşüyen bir bünyeniz varsa dahaiyi yalıtımlı bir tulum seçmenizi tavsiye ederiz.

– The metabolism of the person also affects spending a warm night. If you have a cold frame, we suggest you to choose a bag which has more protection.

– Cinsiyet faktörünü de unutmamak lazım. Bayanlar erkeklere göre genellikle daha çabuk üşürler.

– Gender factors shouldn’t be forgotten. Females usually feel cold more quickly than males.

– Tulumun içindeyken giydiğiniz kıyafetler çok önemlidir. Uzun içlikler ve temiz çoraplar soğuk gecelerde en iyi seçimdir. Bunlar aynı zamanda tulumunuzun temiz kalmasına da yardımcı olur. Çok  soğuk havalarda başınıza geçireceğiniz yumuşak bir bere veya balaklava ve boyunluk sıcak kalmak için önemli detaylardır.

– Clothes which you wear while you are in the bag are very important. Heavy clothes and long socks are the best choices for cold nights. They also help your bag to stay clean. A soft beret which you can wear in cold weather, a balaclava and a neck collar are the important materials to stay warm.

– Tulumun fermuarları ve büzgülerinin tam kapalı olduğundan emin olun.

– Make sure that zippers and gatherings of the bag are completely closed.

– Yatmadan önce içtiğiniz sıcak bir çorba ve hazmı kolay yiyecekler sıcak kalmanıza yardımcı olur.

– Before sleeping, a hot soup and foods which are easy to digest help you to stay warm.

– Aynı şekilde yatmadan önce mutlaka tuvalet ihtiyacınızı karşılayın.

– Similarly, relieve yourself before sleeping.

Kaynak: Adventure Republic / Ulaş Ersin www.maceracumhuriyeti.com

Source: Adventure Republic / Ulaş Ersin www.maceracumhuriyeti.com

Tags: Uyku Tulumu, Uyku Tulumu Seçimi

Paylaş