Müze

Istanbul Deniz Müzesi

Hırvatistan macerasındaki yol arkadaşım 21 yıllık dostum Can ile haftasonu Deniz Müzesini gezme fırsatı bulduk. Can zaten yelkenli tutkunu bir kaptan bende Denizler aşığı zaten… E olacağı buydu.. Kendimizi kaybettik müzenin maketleri ve ekipmanları arasında…

My friend for 21 years, Can who was with me at my adventure in Croatia and I had a chance to visit the Istanbul Naval Museum. I am deeply a sea-lover and Can is a fan of sailboat and ergo we lost ourselves in the museum…

Müze içinde makina ile fotoğraf çekmeyi ücretli hale getirmenin saçmalığını protesto ettiğimden, sadece dışarı fotoğrafları ile yetiniyoruz maalesef… Mayınlar ve U-Boat kalıntısı çok etkileyici. ama içeriyi görmeniz lazım. Pazartesi hariç hergün açık. Öglenleri 1 saat kapalı giriş 3 TL benim gibi öğrencilere 1 TL 🙂

I protested the insanity of charging a fee for taking photos in the museum and took only the outside views. Mines and the wreck of U-Boat is really fascinating and you gotta see inside. Except for Monday, it is open, just closed for an hour in the mid-noon and the entrance fee is 3 TL and for the students it is 1 TL 🙂

Istanbul`u benim gibi çok özlediyseniz, alın şuradan bir Istanbul uçak bileti, gelin Deniz Müzesinin keyfini çıkarın.

If you miss Istanbul just like I do, buy a ticket to Istanbul, come and enjoy Naval Museum.

Telefon:0212 327 43 45 – 327 43 46 Fax: 212 236 68 93  E-mail: NavalMuseumTurk@Superonline.com
Web: www.dzkk.tsk.mil.tr İlçe: Beşiktaş Adres: Barbaros Hayrettin İskelesi Sok. Beşiktaş İstanbul

1897`de Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hüseyin Hüsnü Paşa`nın emri ile Amiral Arif Hikmet Paşa ve Yüzbaşı Süleyman Nutkî Bey tarafından Taşkızak Tersanesi`nde (eski mayın deposunun üst katı) Deniz Müzesi ve Kütüphanesi adıyla kuruldu. İlk objeler denizcilikle ilgili kişi ve kurumlardan hibe yahut satın alma yoluyla elde edildi. 1914`te Bahriye Nazırı Cemal Paşa zamanında ressam Ali Sami Boyar`ın gayretleriyle genişletilip modernleştirildi. I. Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) ve sonrasında Bahriye Müzesi Müdürlüğü adıyla Tersane içinde iki kez yeri değiştirildi. 1939`da II. Dünya Savaşı`nın başlamasıyla müzedeki eserler Konya`ya taşındı ve ziyarete kapalı tutuldu. Savaş sonrasında eserler İstanbul Kasımpaşa`daki Divanhane (bugünkü Kuzey Deniz Saha Komutanlığı) binasının bir bölümüne taşınarak depolandı.

It was established under the name of Naval Museum and Library in Taskizak Shipyard by Admiral Arif Hikmet Pasa and Lieutenant Süleyman Nutki Bey with the order of the navy minister Hüseyin Hüsnü Pasa in 1897. The first objects were bought or granted from people or places who were related with navy. The museum was extended and modernized by artist Ali Sami Boyar in 1914, in the times of naval minister Cemal Pasa. During the World War I and after it, the museum was replaced twice with the name of Bahriye Muzesi and Mudurlugu. In 1939, with the start of World War II, the pieces were moved to Konya and it was closed for visiting. After the war, the pieces was moved back and got stored in Divanhane building in Istanbul.

27 Eylül 1948`de Dolmabahçe Camii, sarayın garaj ve kayıkhanesi ile havuzunda Deniz Müzesi adıyla teşhire açıldı. 1956`da Dolmabahçe Caddesi`nin genişletilmesi sırasında kayıkhane ve garaj yıkılınca buradaki eserler eski Dolmabahçe Sahil Sarayı`nın Arabacılar Dairesi`ne taşındı. Bu taşınma sırasında Deniz Kuvvetleri`ne ait arşiv belgeleri Ağalar Dairesi`nde, kayıklar ve kadırga da Devlet Malzeme Ofisi`nin Beşiktaş`taki binasında depolandı. Dört yıl boyunca bir kısım malzemeleri Dolmabahçe Camii`nde halkın ziyaretine açık bulundurulan müze, 1960`ta halen bulunduğu Beşiktaş Vergi Dairesi`ne (eski Maliye binası) taşındı ve kütüphane ile birlikte hizmete sunuldu.

It was reopened in the Dolmabahce street, in its boathouse and pool with the name of Naval Museum in 27th of September, 1948. After the expansion of the street, the museum moved to Arabacilar Dairesi of Dolmabahce Sahil Sarayi. During this movement, the archive documents that belonged to Naval Forces was stored in State Supply Office in Besiktas. Some of the pieces were open for public for 4 years in Dolmabahce Mosque and after those years everything was moved to Besiktas Tax Office where it is now, in 1960, and it was began to serve as a museum and a library.

1970`te Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu`nun gayretleriyle müze binalarına ilaveten bir Kayıklar Galerisi yaptırılarak tarihi kayıklar ve kadırga da sergi kapsamına alındı. Aynı yıl müzenin arşiv kısmı Lalahan`a (Ankara) taşınmışsa da çok geçmeden İstanbul`a getirildi ve halen bulunduğu binada (Dolmabahçe Sarayı Arabacılar Dairesi) faaliyete geçti.

In 1970, with the help of commander of naval forces Celal Eyiceoglu, as an addition to the museum buildings, Rowboats Gallery was built and historical rowboats and galiots were also taken into exhibition. The same year, the archive of the museum was brought back to Istanbul and it went into action where it is today (Dolmabahce Sarayi Arabacilar Dairesi).

Müze bünyesinde halen bir kütüphane ile Tarihi Deniz Arşivi bulunmaktadır. Tarihi kayıklar galerisi, denizcilikle ilgili çeşitli objeleri içermesi bakımından müzenin en ilginç bölümünü oluşturur. Dünyada bir benzeri olmayan Osmanlı saltanat kayıkları, bu galeride tamamen orijinal şekilleriyle korunup sergilenmektedir. Buradaki en değerli eser ise 1648-1687 yılları arasında padişah olan IV. Mehmed`e ait tenezzüh kadırgasıdır. 40 m. boyunda, 5,90 m. eninde, 140 ton ağırlığında ve her küreği üç kişi tarafından çekilen (toplam 144 kürekçi) 24 çifte ve oturakla donatılmış bu orijinal kadırganın köşk kısmı da Türk el sanatlarının zarif bir örneğidir. Müzenin bahçesi de açık teşhir alanı olarak düzenlenmiştir.

In the museum, there is still a library and Historical Naval Archive. In terms of having different objects about navy, historical rowboats gallery has the most interesting part of the museum. Unique Ottoman sovereignty rowboats have been displayed here in their original shapes. Here the most valuable piece is excursion galiot that belonged to Mehmed IV who was the sultan between 1648-1687. It is an important piece in 40 m long, 5,90 m width and 140 t weight where its every scoop was pulled by 3 people (total 144 rower). Also the garden of the museum is designed as a showroom.

Burada Piri Reis haritasının mozayik röprodüksiyonu ile Osmanlı egemenlik sınırlarını gösteren üç duvar haritası, ayrıca ünlü Türk denizcilerinin büstleri, hava şartlarından etkilenmeyen diğer objeler ve orijinal mayınlar, torpidolar, deniz topları, denizcilikle ilgili kurumlara ait eski kitabeler vb. sergilenir. Deniz Müzesi`nde halen 3.742 eser bulunmaktadır. Kütüphanede bazıları yazma olmak üzere 20.000`i aşkın kitap mevcuttur. Tarihi Deniz Arşivi`nde Bahriye Nezareti dönemine ait 25.000.000 civarında tarihi eski yazılı belge yer alır.

Here, inlay reproduction of Piri Reis Map, 3 wall map that shows the borders of Ottoman Empire, Turkish sailors’ busts, the other objects that wouldn’t get affected by the weather conditions and original mines, torpedos, the old documents about navy are exhibited. There are 3742 pieces in the Naval Museum and 20.000 books in the library. Furthermore, in the Historical Naval Archive, there are 25.000.000 old written documents that belonged to Naval Ministry.

Ziyaret Gün ve Saatleri – Visit days and hours : Yılbaşı ve dini bayramların ilk günü ile, Pazartesi- Salı günleri dışında her gün 09.00 – 12.30 ile 13.30 – 17.00 saatleri arası ziyarete açıktır.

Alıntı – Taken : www.istanbul.net.tr

Tags :İstanbul Gezisi, Istanbul Deniz Müzesi


2 Yorum

2 Comments

  1. Misafir

    Eylül 12, 2008 at 9:46 pm

    🙂 on numara.harika.darısı başıma.gezenlerin mutluluğu ile mutlu oluyorum.saolun

  2. ANTAKYA

    Mayıs 1, 2011 at 12:33 pm

    burdan bakınca guzel gezmek isterim ama para yok :((((((

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı